Skip to content
Žena si užíva život mimo práce vo Švédsku, číta si knihu

PrÁca vo ŠvÉdsku

Práca vo Švédsku je snom mnohých ľudí vďaka vysokej kvalite života, vynikajúcej zdravotnej starostlivosti a silnej ekonomike. Skôr ako si však zbalíš kufre a presťahuješ sa do Švédska, musíš sa oboznámiť s pracovnou kultúrou, výhodami a pracovnými povoleniami, ktoré budeš potrebovať, aby sa ti v novej práci darilo.

Na tejto stránke sa dozvieš všetko, čo potrebuješ vedieť o práci vo Švédsku, od pracovnej kultúry až po výhody a pracovné povolenia. Po prečítaní tejto stránky môžeš urobiť jedno z najdôležitejších rozhodnutí vo svojom živote a presťahovať sa za prácou do Švédska.

Švédska jazerná scenéria

Výhody Práce vo Švédsku

Švédska politika rodičovskej dovolenky je jednou z najlepších na svete. Vláda poskytuje novým rodičom 480 dní platenej dovolenky, ktorú si môžu rozdeliť. Bez ohľadu na to, či osoba pracuje alebo nie, môže využívať švédsky špičkový systém zdravotnej starostlivosti. To znamená, že sa nemusíš obávať nákladov na získanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Švédski zamestnanci dostávajú najmenej 25 dní platenej dovolenky ročne, čo je viac ako v mnohých iných krajinách. To ti dáva veľa času na výlety, trávenie času s rodinou alebo na činnosti, ktoré ťa bavia. Väčšina ľudí si každoročne vyberá letnú a zimnú dovolenku, aby mohli stráviť čo najviac času so svojimi rodinami a blízkymi priateľmi.
Švédsko má silnú záchrannú sieť pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Ak prídeš o prácu, môžeš požiadať o podporu v nezamestnanosti a ďalšie spôsoby, ako získať pomoc. Vďaka tomu sa postavíš na vlastné nohy a získaš pokoj v ťažkých chvíľach.

Medzinárodné talenty sú dôležitou súčasťou švédskej pracovnej sily. Podľa niektorých odhadov tvoria približne 10 % celej švédskej pracovnej sily. Keďže v niektorých odvetviach vo Švédsku je potrebné mať viac kvalifikovaných pracovníkov, je tu potreba zahraničných pracovníkov na rôzne pracovné pozície. Švédska vláda zaviedla viacero plánov, ktorých cieľom je priviesť do Švédska talentovaných ľudí z iných krajín.

Jazyky a spôsob komunikácie vo Švédsku

Švédčina je úradný jazyk vo Švédsku. Veľa ľudí vo Švédsku a ostatných severských krajinách však hovorí anglicky. Podľa prieskumu EÚ z roku 2016 96,6 % Švédov tvrdí, že ovláda aspoň jeden ďalší jazyk. Ľudia často hovoria po anglicky, najmä vo väčších mestách a medzi mladšími ľuďmi. Ak ťa zaujíma práca v zahraničí bez znalosti jazyka, ale so znalosťou angličtiny, potom je pre teba Švédsko správnou voľbou. Preto ak hovoríš po anglicky, budeš si môcť nájsť prácu vo Švédsku.

Aj keď veľa ľudí hovorí po anglicky, s miestnymi obyvateľmi sa vždy ľahšie dohovoríš, keď hovoríš ich jazykom. Cudzinci žijúci vo Švédsku môžu navštevovať bezplatné kurzy „švédčiny pre prisťahovalcov“ (Sfi), ktoré organizuje švédska vláda a miestne samosprávy. Tieto kurzy sú bezplatné pre každého, kto dovŕšil 16 rokov a má švédske osobné číslo. Používanie jazyka je najlepší spôsob, ako sa ho naučiť, takže aj keď navštevuješ kurzy, mal by si byť odvážni a aspoň sa pokúsiť hovoriť švédsky s miestnymi obyvateľmi.

Dve ženy si užívajú svoju prácu vo Švédsku

Ako funguje Švédska pracovná kultúra

Vo Švédsku sa spôsob práce ľudí môže veľmi líšiť od toho, ktorý si mohol vidieť na iných miestach. Vo Švédsku sú pracovné miesta flexibilné, ľudia často pracujú spoločne a na dochvíľnosti záleží.

Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom vo Švédsku

Po prvé: musíš vedieť, že zosúladenie pracovného a voľného času je základnou súčasťou švédskeho (a severského) spôsobu života. Flexibilita je jednou z najdôležitejších vecí na dosiahnutie tejto rovnováhy. Mnohé spoločnosti, ktoré zamestnávajú ľudí na úradnícke alebo administratívne pozície, im umožňujú, aby si sami zvolili pracovný čas. To znamená, že môžeš pracovať z domu a sam si určiť pracovný čas. V robotníckych a výrobných zamestnaniach sa očakáva, že budeš mať jednu alebo dve hodiny flexibility na začiatku a na konci dňa, pokiaľ budeš pracovať požadovaný čas.

Spolupráca

Po druhé: na švédskych pracoviskách je veľmi dôležitá spolupráca. Švédsky spôsob života sa vyznačuje tímovými stretnutiami, spoločnou prácou a zdieľaním nápadov na workshopoch. Vo Švédsku je veľmi málo hierarchie v usporiadaní vecí. Hierarchia je naopak dosť horizontálna. V praxi môže každý vyjadriť svoje nápady a myšlienky a podieľať sa na rozhodovaní. Aj keď sa ľudia nezhodnú, ich myšlienky sa stále berú do úvahy. Stretnutia sú založené na spolupráci a každý sa môže zúčastňovať diskusií.

Dochvíľnosť

Podobne ako v iných severských krajinách, aj vo Švédsku je veľmi dôležitá dochvíľnosť. Keď prídeš načas, ľudia nadobudnú dojem, že tebe na nich a ich čase záleží. Na druhej strane, väčšina ľudí nemá rada, keď meškáš. Niektorí ľudia berú dochvíľnosť tak vážne, že na stretnutia a schôdzky prichádzajú vždy o niekoľko minút skôr.

Rovnosť

A nakoniec: jedna vec, ktorú si na Švédoch všimneš, je, že im záleží na rovnosti. Švédske spoločnosti a pracoviská sa veľmi snažia dať všetkým rovnaké šance bez ohľadu na to, akej sú rasy, pohlavia alebo z akého prostredia pochádzajú. Na mnohých pracoviskách nie sú inkluzívnosť a rozmanitosť len pekné slová, ale sú základným kameňom pracoviska.

Pracovné povolenia vo Švédsku

Občania EÚ môžu vo Švédsku pracovať bez osobitného pracovného povolenia. Môžeš si ísť do Švédska hľadať prácu. Keď máš právo na pobyt vo Švédsku, môže sa k tebe vo Švédsku pripojiť aj tvoja rodina. Pri vstupe do Švédska je potrebné pamätať na to, že ty a tvoji rodinní príslušníci musíte mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v ktorom je uvedené vaše občianstvo. 

Občania krajín mimo EÚ musia zvyčajne požiadať o pracovné povolenie, aby mohli pracovať vo Švédsku. Aby si mohol získať pracovné povolenie, musíš dostať pracovnú ponuku od švédskeho zamestnávateľa. Okrem toho existujú aj ďalšie požiadavky. Príklad:

Existuje niekoľko výnimiek pre zamestnancov z krajín mimo EÚ. Občania Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu a Južnej Kórey vo veku od 18 do 30 rokov môžu požiadať o pracovné prázdninové víza na obdobie do jedného roka.

V rámci Švédska môžu občania severských krajín slobodne žiť a pracovať bez registrácie na Migračnom Úrade. Občania severských krajín sa však musia zaregistrovať na daňovom úrade, aby získali švédske osobné identifikačné číslo. Švédsky migračný úrad má najaktuálnejšie a najobsiahlejšie informácie o podmienkach udelenia pracovného povolenia vo Švédsku.  Pozri si ich webovú stránku, z ktorej sa dozvieš viac >> 

Pracovné ponuky vo Švédsku

Dvaja ľudia vypĺňajú žiadosť o zamestnanie.

Máš záujem o iné severské krajiny? Pozri sa.

Hľadať