Skip to content
Obrázok. Práca v Dánsku. Muž a žena pracujú pred notebookom.

PRÁCA V DÁNSKU

Práca v Dánsku je rovnocenná a na pracovisku sa rešpektujú názory všetkých. Dôvera je dôležitým aspektom podnikateľského prostredia v Dánsku. Ľudia si navzájom dôverujú a dôverujú inštitúciám – sociálna dôvera je mimoriadne vysoká. Ak sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že ľudia sú úprimní. To je jeden z dôvodov, prečo Dáni patria medzi najšťastnejších ľudí na svete.

Tieto hodnoty dôvery a spolupatričnosti sú hlboko zakorenené v dánskej kultúre a prejavujú sa aj v práci.

Dánsko je malá severská krajina s približne 5,8 milióna obyvateľov. Dánsko je v podstate ostrovný štát s viac ako 440 ostrovmi. Kodaň, hlavné mesto Dánska, sa nachádza na najväčšom ostrove, ktorý sa nazýva Zealand. Poloha Dánska v blízkosti Nórska, Švédska a Nemecka z neho robí vynikajúcu vstupnú bránu do ostatných severských krajín a Európy.

Očarujúca dánska panoráma

Výhody práce v Dánsku

Jednou z hlavných výhod Dánska je robustný systém sociálneho zabezpečenia. Dánsko má jednu z najrozsiahlejších sietí sociálneho zabezpečenia na svete s bezplatnou zdravotnou starostlivosťou, vzdelávaním a dávkami v nezamestnanosti. Tento systém zabezpečuje, že každý v Dánsku má prístup k prostriedkom, ktoré potrebuje na spokojný život.

Ďalšou výhodou pobytu v Dánsku je oddanosť krajiny rovnosti a tolerancii. Dánsko je známe tým, že je prívetivou a rešpektujúcou spoločnosťou pre ľudí rôzneho pôvodu. Ženy sú dobre zastúpené v politike a na pracovnom trhu a krajina má dlhú históriu presadzovania rodovej rovnosti.

Dánsko je veľmi bezpečnou a pokojnou krajinou na život, okrem toho sa vyznačuje aj programami sociálnej starostlivosti a záväzkom k rovnosti. Dánsko má nízku mieru kriminality a silnú tradíciu dôvery a spolupráce medzi svojimi občanmi. Vďaka tomu je Dánsko vynikajúcim miestom na založenie rodiny alebo pokojný a uvoľnený životný štýl.

V neposlednom rade má Dánsko silný zmysel pre komunitu a sociálnu súdržnosť. Dáni sú veľmi spoločenskí ľudia, ktorí sa často zúčastňujú na komunitných aktivitách a podujatiach. To posilňuje pocit spolupatričnosti a pomáha rozvíjať pevné vzťahy.

Dánska pracovná kultúra

Dánsko je známe vynikajúcimi pracovnými podmienkami. Pracoviská sú vo všeobecnosti dobre organizované, čisté a príjemné. Pracovné prostredie je priateľské a podporujúce, so zameraním na tímovú prácu, rovnosť a horizontálnu hierarchiu.

Dánske pracoviská majú len málo stredných úrovní riadenia medzi vedúcimi pracovníkmi a zamestnancami alebo ich nemajú vôbec. Zamestnanci majú väčšiu autonómiu a sú viac zapojení do rozhodovania. Tento prístup je v Dánsku rozšírený a vysoko cenený.

Bez ohľadu na tvoju pozíciu v spoločnosti si tvoj zamestnávateľ a kolegovia cenia tvoje nápady a názory. To podporuje zmysel pre tímovú prácu a spoluprácu, čo vedie k lepším výsledkom. Pri práci v Dánsku tvoji kolegovia očakávajú, že budeš prispievať a spolupracovať s rešpektom a podporou.

Okrem toho sú zamestnanci zodpovednejší a majú väčšie právomoci prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce ich prácu. To môže viesť k väčšej spokojnosti s prácou a zodpovednosti za svoju prácu. Prispieva to aj k rozvoju kultúry dôvery a transparentnosti, pretože zamestnanci veria, že majú hlas a sú vypočutí.

Obrázok ženy, ktorá si užíva prácu v Dánsku

V Dánsku je dôležité zosúladiť pracovný a voľný čas

Dáni si vysoko cenia svoj voľný čas a veria, že spokojný pracovník je produktívny pracovník. Hoci sú Dáni pracovití, uprednostňujú prácu v rámci oficiálneho dánskeho pracovného týždňa, ktorý je 37 hodín. Väčšina zamestnancov odchádza o 16.00 hod., aby mohli tráviť čas so svojimi rodinami a priateľmi. V piatok väčšina ľudí odchádza z práce skôr. To znamená, že budeš mať dostatok času na realizáciu svojich záujmov, cestovanie alebo jednoducho na oddych a načerpanie nových síl. Cieľom rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom je zabezpečiť, aby každý mohol žiť zdravý život aj mimo práce.

Pri práci v Dánsku si musíš zvyknúť na štedrú dovolenku. Ak sa pokúsiš navštíviť dánsku kanceláriu v posledných júlových týždňoch, možno nájdeš dvere úplne zamknuté.  Dánske podniky v tomto ročnom období väčšinou zatvárajú svoje dvere, pretože Dáni si berú dovolenku, aby si užili dánske leto. Každý zamestnanec má zo zákona nárok na päť týždňov platenej dovolenky ročne. Dáni sú otvorení a využívajú každú minútu.

Ľudia sú hrdí na svoju prácu, ale nepovažujú za potrebné prejavovať ju dlhým pracovným časom.. Napriek obmedzenému pracovnému času a štedrej dovolenke, alebo možno práve vďaka nim, má Dánsko jednu z najvyšších mier produktivity na svete. Dáni sú druhí najproduktívnejší pracovníci v Európe a sú produktívnejší ako napríklad pracovníci v Spojených štátoch a Japonsku.

Niektoré spoločnosti a pozície podporujú prácu na diaľku. Napriek tomu je vždy dobré prísť počas pracovného týždňa do kancelárie a komunikovať so spolupracovníkmi osobne.

Dánski zamestnávatelia sa snažia čo najviac vyhovieť zamestnancom, ktorí potrebujú voľno na návštevu lekára alebo zubára pre seba alebo svoje deti. Ak ste chorí, je v Dánsku nevhodné prísť do práce. Zamestnávatelia zvyčajne vyzývajú svojich zamestnancov, aby zostali doma a rýchlo sa uzdravili.

Pracovné povolenia v Dánsku

Ak si cudzí štátny príslušník, môžeš požiadať o pracovné povolenie v Dánsku. Dánske predpisy týkajúce sa povolení na pobyt a pracovných povolení rozlišujú tri druhy občianstva:

Ak si občanom Fínska, Islandu, Nórska alebo Švédska, môžeš voľne žiť, študovať a pracovať v Dánsku a voľne doň prísť. Nepotrebuješ víza ani povolenie na pobyt. Tieto osoby môžu vstúpiť a zdržiavať sa v Dánsku podľa predpisov pre občanov severských krajín.

Ak si občanom EÚ alebo EHP, nemusíš žiadať o pracovné povolenie. Môžeš slobodne vstúpiť do Dánska a okamžite začať pracovať. Ak máš v úmysle zostať v Dánsku dlhšie ako tri alebo šesť mesiacov, musíš požiadať o povolenie na pobyt v EÚ. V prípade ak máš v úmysle zostať v Dánsku menej ako tri mesiace, nemusíš žiadať o povolenie na pobyt v EÚ. Ak si hľadáš prácu, môžeš sa v Dánsku zdržiavať najviac šesť mesiacov, kým požiadaš o povolenie na pobyt.

Podanie žiadosti o povolenie v Dánsku – zrýchlené postupy a rôzne systémy

Ak prichádzaš z krajiny mimo EÚ alebo EHP, musíš požiadať o povolenie na pobyt a pracovné povolenie v Dánsku. Existuje niekoľko spôsobov získania pracovného povolenia. Zrýchlené postupy umožňujú kvalifikovaným pracovníkom v konkrétnych spoločnostiach rýchlo získať pracovné povolenie. Ľudia, ktorým bola ponúknutá práca s vysokým platom, môžu požiadať o povolenie prostredníctvom systému platových limitov a ľudia s vyšším vzdelaním môžu požiadať o povolenie prostredníctvom pozitívneho zoznamu. Kvalifikovaní pracovníci môžu tiež podať žiadosť prostredníctvom pozitívneho zoznamu pre kvalifikovanú prácu.

Pred podaním žiadosti o povolenie musia mať ľudia prichádzajúci pracovať do Dánska z krajín mimo EÚ alebo EHP pracovnú ponuku. Pri podávaní žiadostí o potrebné povolenia v rámci tohto systému vám zvyčajne pomôžu náborové spoločnosti, ako napríklad Barona.

Ak sa chceš dozvedieť viac o rôznych povoleniach a schémach, navštív stránku New to Denmark, oficiálnu webovú stránku, ktorú spravuje Dánska imigračná služba a Dánska agentúra pre medzinárodný nábor a integráciu.

Máš záujem o iné severské krajiny? Pozri sa.

Hľadať