Skip to content

Systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti vo Fínsku

Picture of a nurse in Finland offering healthcare services

Presťahovanie sa do Fínska a život v ňom je nielen začiatkom veľkého dobrodružstva v novej krajine, ale znamená to aj to, že je potrebné sa vysporiadať s niektorými praktickými otázkami, ako je napríklad poistenie alebo systém zdravotnej starostlivosti. Ako funguje sociálne a zdravotné poistenie vo Fínsku? Má Fínsko bezplatnú zdravotnú starostlivosť? Čo všetko pokrýva? Aké sociálne dávky môžem získať počas života vo Fínsku? Odpovede na všetky tieto a niektoré ďalšie otázky nájdeš nižšie.

Vo Fínsku sa sociálne zabezpečenie financuje z daňových príjmov, príspevkov na sociálne zabezpečenie a prostriedkov, ktoré štát vypláca samosprávam. Samosprávy sú zodpovedné za zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie svojich obyvateľov. Aby bolo možné takúto podporu využívať, je potrebné sa oficiálne zaregistrovať a mať bydlisko.

Ľudia žijúci alebo pracujúci vo Fínsku majú nárok na dávky poskytované inštitúciou Kela, ktorá je fínskou sociálnou poisťovňou poskytujúcou rôzne druhy podpory a pomoci.

Čo je Kela, a ako ti pomáha?

Vo Fínsku je Sociálna Poistovacia Inštitúcia (KELA, Kansaneläkelaitos, po fínsky) zodpovedná za poskytovanie ekonomického a sociálneho zabezpečenia pre každého obyvateľa Fínska.

Spoločnosť KELA okrem iného ponúka tieto programy pomoci:

  • rodičovský príspevok;
  • príspevok na bývanie;
  • prídavok na deti;
  • pokrytie nákladov na liečbu.

Keď sa presťahuješ do Fínska, musíš požiadať o sociálne a zdravotné poistenie vyplnením niekoľkých formulárov. Je potrebné uviesť informácie, ako sú osobné údaje, dôvod presťahovania do Fínska a čas presťahovania. Musíš tiež uviesť, s kým sa sťahuješ. Zamestnancom tiež odporúčame, aby k formulárom žiadosti priložili svoje pracovné zmluvy. Dôležité je tiež odpovedať na otázku, či sa na teba vzťahuje sociálne zabezpečenie inej krajiny. Občan EÚ nemôže získať sociálne zabezpečenie vo viacerých krajinách súčasne. Dôvodom sú bilaterálne dohody o sociálnom zabezpečení medzi členskými štátmi EÚ.

Ak sa presťahuješ do Fínska z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, rozhoduje sa o tom, či môžeš dostávať dávky sociálneho zabezpečenia. Rozhodnutie sa prijme po overení, či máš kde bývať a či máš povolenie na pobyt aspoň na jeden rok.

Si občanom s trvalým pobytom vo Fínsku, ak

  • žili si tam už predtým
  • si príbuzný niekoho, kto tam žije natrvalo,
  • máš pracovnú zmluvu vo Fínsku na minimálne dva roky.

Zdravotná starostlivosť vo Fínsku

Ako sme už spomínali, organizácia základnej zdravotnej starostlivosti je v réžii samospráv. Využívať môžeš nasledovné služby týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti:

  • zdravotnícke kliniky;
  • ústavná liečba;
  • dentálna starostlivosť.

Okrem toho spoločnosť Barona poskytuje zamestnancom prístup k pracovnej zdravotnej starostlivosti v súkromnom zdravotníckom centre. Naši zamestnanci môžu túto službu využiť v prípade choroby. Naše poistenie pre prípad pracovného úrazu kryje našich zamestnancov počas práce a na ceste do práce alebo z práce.

Nemocenské poistenie pokrýva časť nákladov na lieky predpísané lekárom. Ak chceš získať takéto zľavy, musíš v lekárni naskenovať svoju kartu Kela.

Vydanie karty Kela môže trvať až tri alebo štyri mesiace. Poistenie však platí od prvého dňa práce. Príspevky sa odpočítavajú od prvého dňa. Ak počas čakania ti vznikli nejaké náklady na zdravotnú starostlivosť, musíš si uschovať účtenky a doklady o platbách. O preplatenie nákladov môžeš neskôr požiadať po vydaní pozitívneho rozhodnutia o poistení Kela.

Odporúčame tiež požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia. Tento preukaz ťa oprávňuje na nevyhnutné a neplánované lekárske ošetrenie v rámci verejného systému zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách. Využívať ho môžeš za rovnakých podmienok ako občania danej krajiny. Podrobnejšie informácie o tomto preukaze nájdeš na stránke EÚ >>

Ak si stále nie si istý, ako funguje fínsky systém sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti, pozri si webovú stránku KELA. Ak si zamestnancom spoločnosti Barona alebo inej spoločnosti, vždy je dobré požiadať HR oddelenie o ďalšie pokyny. Radi ťa v tejto záležitosti usmernia.

Pracovné ponuky vo Fínsku

Pozri si naše voľné pracovné miesta alebo vyplň žiadosť o pracovné miesto a začni svoju cestu do Fínska.

Práca vo Fínsku Sociálny systém vo Fínsku Systém zdravotnej starostlivosti vo Fínsku Život vo Fínsku

Hľadať