Skip to content

Presťahovanie za prácou do Fínska: čo potrebuješ vedieť

An Aerial image of Helsinki. Decorative image.

Teda už si ukončil náborový proces, dostal si pracovnú ponuku a teraz sa musíš presťahovať za prácou do Fínska. Vtedy ti to dôjde. Čo potrebuješ vedieť pred presťahovaním sa do Fínska? Je toho toľko, čo treba urobiť, a ty ani nevieš, kde začať! Nuž, neboj sa. V tomto článku sa dozvieš, čo potrebuješ vedieť, aby si sa mohol presťahovať do Fínska za prácou.

Dokumentácia

Aké doklady potrebuješ, aby si mohol žiť a pracovať vo Fínsku? Ak si občanom EÚ, je to jednoduchšie, ako keď prichádzaš z krajiny mimo EÚ. Ak si občanom EÚ alebo občanom Islandu, Nórska, Švajčiarska alebo Lichtenštajnska, na vstup do Fínska ti stačí cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

Máš právo okamžite začať pracovať a na uplatnenie tohto práva ti stačí daňový preukaz a fínsky osobný kód. Identifikačný kód môžeš získať v Agentúre pre digitálne a populačné dátové služby.

Po troch mesiacoch pobytu vo Fínsku musíš zaregistrovať svoje právo na pobyt na fínskom imigračnom úrade a preukázať, že máš prostriedky na svoje živobytie. Máš však rovnaké právo pracovať alebo navštevovať školu vo Fínsku ako každý fínsky občan.

Ak pochadzáš z krajiny mimo EÚ, musíš vopred požiadať o povolenie na pobyt, aby si mohol žiť a pracovať vo Fínsku. Tvoj zamestnávateľ bude musieť preukázať, že konkrétnu prácu, na ktorú ťa chce zamestnať, nemôže vykonávať nikto z Fínska alebo EÚ.

Úrad pre zamestnanosť a hospodársky rozvoj vydá predbežné rozhodnutie o tvojej žiadosti a potom fínsky imigračný úrad vydá konečné rozhodnutie. Prisťahovať sa do Fínska z krajín mimo EÚ je náročnejšie ako z EÚ, ale ak máš pracovnú ponuku od fínskej spoločnosti, povolenie na pobyt by ti malo byť nakoniec schválené.

Bývanie

Ak hľadáš byt na prenájom vo Fínsku, môžeš využiť pomoc agenta alebo môžeš hľadať byt bez pomoci agenta. Ak na hľadanie bytu využiješ agenta, budete musieť podpísať zmluvu o pridelení bytu a zaplatiť províziu.

Voľné byty si môžeš vyhľadať online. Ak máš povolenie na pobyt na jeden rok alebo viac alebo ak si občan EÚ, máš možnosť prenajať si byt od obce, v ktorej plánuješ bývať. V opačnom prípade si budeš musieť prenajať byt od súkromného vlastníka, ale nájomné bude v tomto prípade pravdepodobne vyššie.

Hľadanie bytu vo Fínsku si vyžaduje určitý čas a je náročné najmä vo väčších mestách. Ak uvidíš voľný byt, ktorý sa ti páči, neodkladaj to, inak by mohol onedlho zmiznúť.

Potenciálni prenajímatelia ťa môžu požiadať, aby si im ukázal povolenie na pobyt, prípadne pas a poslednú výplatnú pásku, ako aj ďalšie dokumenty, napríklad daňové doklady alebo potvrdenia o pôžičkách. Možno budeš musieť podstúpiť aj kontrolu úverovej bonity.

Po získaní bytu budeš musieť kontaktovať poskytovateľov služieb, aby ti zriadili elektrinu, internet a ďalšie služby. Budeš si tiež musieť zakúpiť poistenie domácnosti, aby si sa ochránil v prípade škôd.

Európsky komplex bytových domov. Vonkajšie vybavenie. Ekologické bývanie v meste. Moderný bytový dom. Škandinávska architektúra. Nádvorie, zelený trávnik Životný štýl Helsinki Fínsko

Registrácia

Keď sa presťahuješ do Fínska, musíš sa zaregistrovať vo fínskom informačnom systéme o obyvateľstve, ktorý ti poskytne aj fínsky osobný kód. Osobný identifikačný kód je vo Fínsku potrebný na mnohé účely vrátane bankovníctva, zamestnania a vzdelávania.

V Agentúre pre digitálne a populačné dátové služby sa môžeš zaregistrovať aj v obci svojho bydliska, čo ti dáva právo na prístup k službám v tejto obci.

Keď pôjdeš do Agentúry pre digitálne a populačné dátové služby, musíš si so sebou priniesť cestovný pas alebo občiansky preukaz občana EÚ, doklad o legálnom pobyte a pracovnú zmluvu.

Jazyk

Vo Fínsku sa bežne hovorí niekoľkými rôznymi jazykmi. Najrozšírenejším je samozrejme fínčina, ktorou hovorí viac ako 90 % obyvateľstva. Švédčinu ovláda 5,5 % ľudí a má tiež štatút úradného jazyka. Mnohí Fíni hovoria po rusky a svoj vlastný jazyk majú aj Sámovia.

Angličtinu ovláda približne 75 % fínskej populácie, najmä ľudia mladší ako 60 rokov, a mnohí Fíni hovoria týmto jazykom plynulo. V roku 2015 sa Fínsko umiestnilo na štvrtom mieste na svete v plynulosti ovládania angličtiny. Väčšina anglicky hovoriacich návštevníkov sa bez problémov zaobíde bez fínčiny, a pokiaľ ovládaš angličtinu, nemal by si mať problém komunikovať s veľkou väčšinou Fínov.

Miestna kultúra a životný štýl

Fíni majú povesť spoločensky uzavretých, tichých ľudí, ktorí sa neradi rozprávajú. Fíni dávajú iným ľuďom dostatok osobného priestoru, najmä ak ich dobre nepoznajú. Najviac si však Fíni cenia vlastnosť známu ako “sisu”, čo je slovo označujúce intenzívne odhodlanie čeliť ťažkostiam.

Ak to znie trochu pochmúrne, zober do úvahy výsledky Svetovej správy o šťastí. Tento prieskum 149 krajín z celého sveta vyhodnotil Fínsko ako najšťastnejšiu krajinu na svete už päť rokov po sebe!

Prečo sú teda Fíni takí šťastní? Čiastočným dôvodom môže byť výnimočná fínska príroda. Fínsky životný štýl kladie veľký dôraz na radosť z prírody. Čiastočným dôvodom môže byť fínsky systém sociálneho zabezpečenia, ktorý patrí k najlepším na svete, a fínsky dôraz na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Kombinácia prírodných krás a času potrebného na ich vychutnávanie je skvelým receptom na šťastie.

Príroda a vonkajšie aktivity

Ak prídeš do Fínska, jedna vec ti nebude chýbať – prírodné krásy. Fínsko je krajinou borovicových a smrekových lesov, ktoré sa striedajú s brezovými a inými stromami. V krajine sa nachádza množstvo jazier, ktoré sú spojené potokmi a riekami, močiare a iné mokrade. Fínsko je domovom medveďov, rysov, vlkov, sobov, losov a mnohých ďalších druhov voľne žijúcich zvierat. Fíni sú známi svojou láskou k prírode a tým, že radi trávia čas vonku vo všetkých ročných obdobiach. Keď príde leto, Fíni sa radi uchýlia do svojich letných chát, aby si oddýchli a zrelaxovali.

Muž spoznáva fínsku prírodu v lete, prechádza po moste. Turista s veľkým batohom na chrbte cestuje v lesoch. Letná škandinávska krajina s jazerami a lesmi.

Povaha severských ľudí

Severskí ľudia vo všeobecnosti nie sú príliš zhovorčiví a najmä Fíni nemusia pôsobiť veľmi otvoreným dojmom. Fíni nie sú známi tým, že by sa dali do reči, ale sú známi tým, že sú úprimní.

Fín sa nebude zapájať do prázdnych spoločenských zdvorilostí. Ak ti povie, že sa chce niekedy stretnúť, presne to má na mysli – a priateľstvo s Fínom je často na celý život. Fíni majú tendenciu nadväzovať priateľstvá pomaly, ale priateľstvo berú vážne. Namiesto Valentína oslavujú Fíni sviatok s názvom Ystävänpäivä alebo “deň priateľstva”.

Dôvera sa vo Fínsku tiež rieši inak. Vo väčšine ostatných krajín si dôveru musíš zaslúžiť. Vo Fínsku sa dôvera predpokladá štandardne a stráca sa len nedôveryhodným správaním.

Napriek svojej povesti zdržanlivých a uzavretých ľudí majú mnohí Fíni vynikajúci, aj keď suchý zmysel pre humor. Bežný fínsky vtip spočíva v tom, že ti rozprávajú príbeh, ktorý sa stáva čoraz smiešnejším, pričom si celý čas zachovávajú vážnu tvár. Ak chceš nahliadnuť do fínskeho humoru, pozri si fínske nočné mory >>

Kvalita života a životné náklady

Životné náklady vo Fínsku sú v porovnaní s európskym priemerom vysoké, a to najmä vo veľkých mestách, ako sú Helsinki. Vysoké životné náklady však vyvažuje vynikajúca rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, sociálne výhody a zdravotná starostlivosť, vďaka ktorým je kvalita života vo Fínsku bezkonkurenčná. Fínski zamestnávatelia poskytujú pomerne vysoké platy s vynikajúcimi benefitmi a zahraniční pracovníci majú nárok na rovnaké výhody ako fínski občania. Pracovná kultúra vo Fínsku nie je hierarchická a zamestnanci sú povzbudzovaní k tomu, aby sa podelili o svoje vlastné nápady. Zamestnávatelia dodržiavajú vysoké bezpečnostné normy a pracovný týždeň je vo všeobecnosti obmedzený na 40 hodín týždenne.

Obrázok knižnice Oodi vo Fínsku.

Práca vo Fínsku

Vo Fínsku neexistuje národná minimálna mzda, ale na väčšinu odvetví sa vzťahujú kolektívne zmluvy, ktoré definujú minimálnu úroveň mzdy pre rôzne zručnosti a skúsenosti V kolektívnych zmluvách sa stanovujú základné podmienky, ktorými sa riadia pracovné vzťahy v jednotlivých odvetviach. Tieto dohody sa týkajú miezd, pracovného času, príspevkov za chorobu, dovoleniek a náhrad za dovolenku v polovici týždňa, ktoré môže využívať každý zamestnanec. Fínsko má silnú ochranu práv zamestnancov a mnohí fínski zamestnanci sú zastúpení odborovými organizáciami.

Zamestnanci vo Fínsku sú povinní vykonávať svoju prácu svedomito a konať tak, aby podporovali oprávnené obchodné záujmy svojho zamestnávateľa. Zamestnávatelia sú medzitým povinní udržiavať zdravé a bezpečné pracovisko a dodržiavať kolektívne zmluvy dohodnuté s odbormi. Zamestnanci majú zákonné právo vstúpiť do odborovej organizácie a právo na mzdu a zaobchádzanie v súlade s odborovou zmluvou.

Obrázok nádherného fínskeho jazera

Máš záujem o prácu vo Fínsku?

Vitaj vo Fínsku!

Toto je len úvod do všetkého, čo potrebuješ vedieť, aby si sa mohol presťahovať do Fínska za prácou. Väčšinu podrobností však získaš počas cesty. Prvým krokom je požiadať o povolenie na pobyt, ak prichádzaš z krajiny mimo EÚ, a začať proces hľadania miesta na bývanie. Sťahovanie do Fínska sa môže zdať zdrvujúce, ale zároveň to bude neuveriteľné dobrodružstvo v jednej z najkrajších európskych krajín. Skôr než sa dočkáš, usadíš sa v novom živote vo Fínsku a zistíš, prečo je Fínsko považované za najšťastnejšiu krajinu na svete.

Pracovné ponuky vo Fínsku

Pozri si naše voľné pracovné miesta alebo vyplň žiadosť o pracovné miesto a začni svoju cestu do Fínska.

Práca vo Fínsku Život vo Fínsku

Hľadať