Skip to content

Dane z príjmu vo Fínsku

Picture of a person working on their computer doing their taxes.

Chceš vedieť, koľko zaplatíš dane z príjmu vo Fínsku? Alebo si už počul o vysokých daniach vo Fínsku a zaujíma ťa, či je to skutočne tak? A aké veľké sú platy po znížení dane?

Pravidlá zdaňovania sa v jednotlivých krajinách líšia, takže daňový systém vo Fínsku môže byť iný ako v tvojej krajine. V tomto článku nájdeš prehľad daní z príjmu, spôsob odhadu svojej daňovej sadzby vo Fínsku a informácie o tom, aké práva a povinnosti sa na teba ako zamestnanú osobu vzťahujú.

Pred tým, ako si podrobnejšie preberieme túto tému, je dôležité si uvedomiť, že vo Fínsku ti vždy ponúknu hrubý plat, pretože riešenie daňových záležitostí sa považuje za jednu z povinností zamestnanca. Pred tým, ako prijmeš alebo vyjednáš plat, musíš mať dobrý odhad svojho čistého príjmu a vedieť, aký bude plat po zdanení.

Platenie daní vo Fínsku

Fínsko má progresívny systém dane z príjmu. To znamená, že tvoja daňová sadzba závisí od výšky tvojho ročného príjmu – čím vyšší je tvoj plat, tým väčšie percento dane platíš a naopak. Táto sadzba sa vypočítava osobitne pre každú pracujúcu osobu vo Fínsku a uplatňuje sa na tvoju mzdu a iné prostriedky príjmu. Daňový úrad ti ju vypočíta, keď požiadaš o daňový list.

Daňový úrad vo Fínsku je známy ako Vero. Kontaktovať ho môžeš telefonicky alebo môžeš navštíviť jedno z obslužných miest. Ďalším veľmi užitočným spôsobom riešenia tvojich daňových záležitostí je využitie online prístupu a služieb daňového úradu prostredníctvom služby MyTax. Na tento účel sa vyžaduje silná online autentifikácia prostredníctvom bezpečnostných kódov online bankovníctva.

Peniaze získané z daní štát a obce používajú na financovanie širokej škály služieb, a to okrem iného na zdravotníctvo, vzdelávanie a verejné služby. Zdravotníctvo sa považuje za jedno z najlepších na svete a slúži všetkým ľuďom, ktorí pracujú vo Fínsku. Aj fínsky vzdelávací systém sa v celosvetovom meradle kladie na vysokú priečku a výrazne sa podporuje z prostriedkov získaných zo zaplatených daní. Peniaze získané z daní sa používajú aj na platenie sociálnych dávok a príspevkov pre ľudí, ktorí sú nezamestnaní, práceneschopní alebo na rodičovskej dovolenke, a tých, ktorí podporujú blaho ľudí s trvalým bydliskom vo Fínsku.

Zamestnávateľ okrem daní zráža povinné príspevky sociálneho zabezpečenia (na nezamestnanosť, dôchodok a zdravotnú starostlivosť) vo výške približne 10 % z tvojho hrubého platu.

“Peniaze z daní sa okrem iného používajú na financovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a verejných služieb.”

Daňový list

Nemusíš platiť dane sám. Dane zráža priamo z tvojho platu zamestnávateľ a odovzdáva ich daňovým orgánom. Stačí, ak pošleš zamestnávateľovi svoj daňový list. Ale žiadne obavy, pri uchádzaní sa o prvý daňový list alebo pri zmene toho súčasného ti poradíme a pomôžeme.

Daňový list je jednostranový dokument, v ktorom je uvedená tvoja daňová sadzba. O daňový list môžeš požiadať telefonicky alebo osobne na miestnom daňovom úrade. Ak máš fínsky bankový účet, môžeš o daňový list požiadať online. Za daňový list sa neplatí.

Pri podávaní žiadosti budeš potrebovať odhad svojho príjmu, ktorý si získal vo Fínsku počas kalendárneho roku. Okrem ročného zárobku z príjmu sa berie do úvahy aj tvoja domovská obec, príp. výdavky na dochádzanie do práce, ktoré môžu ovplyvniť tvoju daňovú sadzbu.

Na odhad svojej daňovej sadzby môžeš použiť online daňovú kalkulačku, ktorú poskytuje fínska daňová správa.

Ak sa však príjem neskôr zmení (napr. sa ti zvýši), alebo si uvedomíš, že odhad tvojho príjmu bol nesprávny, mal by si si objednať nový daňový list. Vždy by si mal informovať daňové orgány, ak sa tvoj každoročný odhad príjmu výrazne zmení.

Nezabudni bezodkladne požiadať o nový daňový list. Ak zamestnanec nemá platný daňový list, zamestnávateľ je povinný zraziť 60 % platu ako daň.

Ak pracuješ v stavebníctve vo Fínsku, musíš mať aj daňové číslo, ktoré dokazuje, že si registrovaní u Fínskej daňovej správy. Daňové číslo sa vydáva spolu s daňovým listom.

Obrázok krásneho fínskeho jazera

Máš záujem o prácu vo Fínsku?

Daňové rozhodnutie

Raz ročne, zvyčajne v marci alebo v apríli, dostaneš daňové rozhodnutie. Obsahuje informácie o tvojich príjmoch, daniach a odpočtoch za predchádzajúci rok. V prípade potreby môžeš údaje vo formulári opraviť. Ak sú všetky informácie správne, nemusíš robiť nič – proces pokračuje automaticky.

Daňové rozhodnutie týkajúce sa výšky daní zrazených z tvojho platu bolo správne. Ak si zaplatili príliš veľa, dostaneš vrátenie dane. Ale ak si zaplatil príliš málo, budeš musieť dlh na dani zaplatiť.

Ak sa tvoj príjem zmení, údaje na daňovom liste aktualizuj. Je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť plateniu dlhu na dani!

Zamestnávateľ okrem zrážok na daň zamestnanca platí osobitne významný podiel na dani priamo daňovým orgánom. Táto suma nie je zahrnutá do hrubého platu zamestnanca. Zamestnávateľ popri daniach platí povinné príspevky na poistenie a dôchodkové poplatky pre každého zamestnanca.

Ďalšie informácie o zdaňovaní vo Fínsku nájdeš na oficiálnej webovej lokalite daňového úradu.

Pracovné ponuky vo Fínsku

Pozri si naše voľné pracovné miesta alebo vyplň žiadosť o pracovné miesto a začni svoju cestu do Fínska.

Dane z príjmu vo Fínsku Práca vo Fínsku Pracovný život v severských krajinách

Hľadať