Skip to content
Zdjęcie. Mężczyzna i kobieta pracują przed laptopem.

PRACA W DANII

Równość, zaufanie i respektowanie opinii każdego – to główne cechy, na jakich opiera się praca w Danii. Wartości te są głęboko zakorzenione w duńskiej kulturze i doskonale widoczne w miejscach pracy. Ludzie ufają sobie nawzajem i ufają instytucjom, więc poziom zaufania społecznego jest bardzo wysoki. Dopóki nie okaże się, że jest inaczej, zakłada się, że ludzie są prawdomówni. To jeden z powodów, dla których Dania należy do najszczęśliwszych krajów na świecie.

Dania to mały nordycki kraj zamieszkiwany przez około 5,8 miliona osób. Obejmuje ponad 440 wysp, stąd Duńczycy to tak naprawdę naród wyspiarski. Kopenhaga (stolica Danii) znajduje się na największej z tych wysp – Zelandii. Jako że Dania znajduje się blisko Norwegii, Szwecji i Niemiec, stanowi świetną furtkę do pozostałych nordyckich krajów i reszty Europy.

Fotografia. Krajobraz w Danii.

Zalety pracy w Danii

Jedną z największych korzyści, które daje praca w Danii, jest tamtejszy rozbudowany system opieki socjalnej. Dania ma jedną z najbardziej kompleksowych sieci ubezpieczeń społecznych na świecie, obejmującą darmową opiekę zdrowotną, edukację oraz świadczenia dla bezrobotnych. Dzięki temu systemowi wszyscy mają dostęp do środków, których potrzebują, aby wieść szczęśliwe życie.

Kolejną zaletą mieszkania w Danii jest fakt, że kraj ten jest skoncentrowany na równości i tolerancji. Duńskie społeczeństwo jest znane z gościnności i szacunku okazywanych ludziom ze wszystkich środowisk. Kobiety mają odpowiednią reprezentację w polityce oraz miejscach pracy, a w kraju od dawna promuje się równość płci.

Oprócz programów opieki socjalnej i zaangażowania na rzecz równości Dania oferuje również bezpieczeństwo i spokój. Współczynnik przestępczości jest niski, a tradycja zaufania i współpracy między obywatelami – silna. Dania jest więc wspaniałym miejscem do założenia rodziny lub życia pełnego spokoju i relaksu.

Wreszcie warto dodać, że w Danii panuje silne poczucie wspólnotowości i spójności społecznej. Duńczycy to bardzo towarzyscy ludzie, którzy często biorą udział w wydarzeniach oraz aktywnościach. Pozwala to pielęgnować poczucie przynależności i pomaga budować silne relacje.

Duńska kultura pracy

Dania jest znana ze wspaniałych warunków zatrudnienia. Miejsca pracy są zwykle dobrze zorganizowane, czyste i otwarte. Ludzie są przyjaźnie nastawieni i pomocni, skoncentrowani na pracy grupowej, równości oraz płaskiej hierarchii.

Między kardą kierowniczą a pracownikami znajduje się tylko kilka pośrednich stanowisk menedżerskich – lub w ogóle ich nie ma. Pracownicy są niezależni i bardziej angażują się w podejmowanie decyzji. Podejście to jest szeroko rozpowszechnione i doceniane w Danii.

Pomysły i opinie są doceniane przez pracodawcę i współpracowników, niezależnie od zajmowanego przez Ciebie stanowiska. Zwiększa to poczucie pracy zespołowej i wspólnego działania, co prowadzi do osiągania lepszych wyników. W Danii pracownicy oczekują od siebie nawzajem udzielania się, współpracy, szacunku i wsparcia.

Co więcej, na pracownikach spoczywa większa odpowiedzialność i mają oni możliwość podejmowania decyzji mających wpływ na ich pracę, co prowadzi do większego zadowolenia z pracy i poczucia zobowiązania. Wpływa to również na rozwój kultury zaufania i transparencji, ponieważ pracownicy wiedzą, że mają prawo głosu i są słyszani.

Zdjęcie. Osoba pracująca w biurze na laptopie.

Równowaga między pracą a czasem wolnym

Czas wolny jest bardzo ważny dla Duńczyków. Uważają oni, że szczęśliwy pracownik to wydajny pracownik. Choć Duńczycy ciężko pracują, preferują oficjalny, 37‑godzinny tydzień pracy. Większość z nich kończy pracę o godzinie 16, aby spędzić resztę dnia z rodziną i przyjaciółmi, choć w piątki większość osób wychodzi wcześniej. Oznacza to, że pracując w Danii, będziesz mieć dużo czasu na zajmowanie się własnymi zainteresowaniami, na podróże lub po prostu relaks i ładowanie baterii. Celem zachowania równowagi między pracą a sferą prywatną jest zagwarantowanie, aby każdy mógł mieć zdrowe życie poza aktywnościami zawodowymi.

Pracując w Danii, trzeba przyzwyczaić się do… długich wakacji. Jeśli będziesz chciał przyjść do duńskiego biura pod koniec lipca, możesz zastać je zupełnie zamkniętym. Większość duńskich firm zamyka się na ten okres, aby pracownicy mogli wziąć urlop i cieszyć się latem. Na mocy prawa każdego roku każdemu pracownikowi przysługuje pięć tygodni płatnego urlopu, a Duńczycy chętnie korzystają z niego co do minuty.

W Danii ludzie są dumni ze swojej aktywności zawodowej, niemniej nie mają wrażenia, że konieczne jest, aby pokazywać to poprzez spędzanie wielu godzin w miejscu pracy. Pomimo ograniczonego czasu pracy i długiego urlopu (lub dzięki nim) wskaźniki produktywności w Danii są wyższe niż w większości krajów świata. Dania zajmuje pod tym kątem drugie miejsce na świecie. Pracownicy są tam bardziej wydajni niż na przykład ci w Stanach Zjednoczonych czy Japonii.

Niektóre firmy i stanowiska zachęcają do pracy zdalnej. Niemniej przebywanie w biurze w godzinach pracy, aby zobaczyć się ze współpracownikami, to zawsze dobry pomysł.

Duńscy pracodawcy robią wszystko, aby ułatwić życie pracownikom, którzy potrzebują pójść do lekarza czy dentysty (lub zabrać tam dziecko). W przypadku choroby stawienie się w miejscu pracy jest uznawane wręcz za niegrzeczne. W takich sytuacjach pracodawcy zachęcają pracowników do pozostania w domu, dzięki czemu będą mogli szybciej powrócić do zdrowia.

Pozwolenie na pracę w Danii

Obywatele innych krajów mogą oczywiście aplikować o pracę w Danii. Duńskie przepisy dotyczące rezydencji i pozwoleń na pracę wyróżniają trzy rodzaje obywateli. Są to:

Swobodnie do Danii mogą przyjeżdżać, mieszkać tam, studiować i pracować obywatele Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji. Nie potrzebują oni ani wizy, ani pozwolenia na pobyt. Mogą wjeżdżać do Danii i przebywać tam na mocy przepisów dotyczących obywateli krajów nordyckich.

Jeśli jesteś osobą z krajów należących do UE lub EOG także nie musisz aplikować o pozwolenie na pracę w Danii. Możesz w każdej chwili wjechać do kraju i rozpocząć pracę. Jeśli jednak planujesz zostać w Danii przez więcej niż trzy lub sześć miesięcy, musisz aplikować o pozwolenie na pobyt dla obywateli krajów UE. Jeśli nie planujesz przebywać w Danii dłużej niż trzy miesiące, nie jest to konieczne. Jeśli natomiast chcesz pracować w Danii, możesz mieszkać tam przez sześć miesięcy przed aplikowaniem o pozwolenie na pobyt.

Aplikacja o pozwolenia w Danii – szybkie ścieżki i różne schematy

Osoby przybywające do Danii spoza UE lub EOG muszą aplikować o pozwolenie na pobyt i pracę. Istnieje kilka sposobów, aby uzyskać takie pozwolenie. Szybkie ścieżki pozwalają wykwalifikowanym pracownikom konkretnych firm szybko uzyskać taką zgodę. Osoby, którym zaproponowano pracę z wysokim wynagrodzeniem, mogą aplikować na podstawie schematu opartego na zarobkach (tzw. pay-limit scheme), a osoby z wyższym wykształceniem mogą skorzystać z wykazu pozytywnego (tzw. positive list). Z pozytywnego wykazu zawodów mogą również korzystać pracownicy posiadający dane kwalifikacje.

Obywatele spoza UE i EOG muszą najpierw otrzymać ofertę pracy, zanim zaaplikują o pozwolenia. Zwykle firmy rekrutacyjne, jak Barona, pomagają im przejść przez całą procedurę uzyskiwania wymaganych pozwoleń zgodnie z wybranym schematem.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych pozwoleniach i schematach, wejdź na stronę New to Denmark, czyli oficjalną witrynę prowadzoną przez Duński Urząd Umigracyjny oraz duńską Agencję Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji (Agency for International Recruitment and Integration).

Jesteś zainteresowany innymi krajami skandynawskimi lub Finlandią? Zerknij tutaj!

Szukaj